Darbu saugos specialisto nuoma

“Darbdavys organizuoja arba paveda darbdavio įgaliotam asmeniui organizuoti darbuotojų instruktavimą užtikrinant, kad darbuotojai būtų instruktuojami juos priimant į darbą, perkeliant į kitą darbą, pakeitus darbo organizavimą, pradėjus naudoti naujas ar modernizuotas darbo priemones, pradėjus naudoti naujas technologijas, pakeitus ar priėmus naujus darbuotojų saugos ir sveikatos norminius teisės aktus. (  Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas, 25 str. 6 p.)

UAB „Saugaus darbo centras“

Paslauga aktuali įmonėms, kurios dar neturi atestuoto  darbuotojo  darbų saugos instruktavimams pravesti.

Pasirinkite šią paslaugą ir Jūsų darbuotojus instruktuos mūsų kvalifikuotas specialistas.

PARAŠYKITE MUMS

Registracija

*Užpildyti užklausos formos duomenys bus tvarkomi asmeninio pasiūlymo pateikimo tikslais.

Susisiekite su mumis