Darbu saugos specialisto nuoma

“Darbdavys organizuoja arba paveda darbdavio įgaliotam asmeniui organizuoti darbuotojų instruktavimą užtikrinant, kad darbuotojai būtų instruktuojami juos priimant į darbą, perkeliant į kitą darbą, pakeitus darbo organizavimą, pradėjus naudoti naujas ar modernizuotas darbo priemones, pradėjus naudoti naujas technologijas, pakeitus ar priėmus naujus darbuotojų saugos ir sveikatos norminius teisės aktus. (  Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas, 25 str. 6 p.)

UAB „Saugaus darbo centras“

Paslauga aktuali įmonėms, kurios dar neturi atestuoto  darbuotojo  darbų saugos instruktavimams pravesti.

Pasirinkite šią paslaugą ir Jūsų darbuotojus instruktuos mūsų kvalifikuotas specialistas.

Pateikite užklausą ir mes susisieksime

*Užpildyti užklausos formos duomenys bus tvarkomi asmeninio pasiūlymo pateikimo tikslais.

Susisiekite su mumis