Kad Jūsų darbas vyktų sklandžiai..

Informacija

training1Atidėtas naujosios žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo tvarkos įsigaliojimas

Lietuvos Respublikos Seimas 2016 m. gruodžio 20 d. priėmė Lietuvos Respublikos darbo kodekso patvirtinimo, įsigaliojimo ir įgyvendinimo įstatymo Nr. XII-2603 2 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymą Nr. XIII-130 ir kitus susijusius įstatymus.

Šiais įstatymais naujojo Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir susijusių įstatymų, tarp jų ir Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo Nr. IX-1672 12 ir 26 straipsnių, susijusių su naująja tvarka, pagal kurią darbdaviui atstovaujančio asmens žinias darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais privalomai tikrina Valstybinė darbo inspekcija (toliau – VDI), pakeitimo įsigaliojimas atidėtas iki 2017 m. liepos 1 d.  

Tuo remdamasi VDI informuoja, kad nuo 2017 m. sausio 1 d. iki liepos 1 d. darbdavių, kurie pradeda eksploatuoti įmonę ar teikti paslaugas, taip pat darbdavių ir kitų asmenų, vykdančių darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo tvarka nesikeičia.

 

Comments are closed.