Kad Jūsų darbas vyktų sklandžiai..

Informacija

 Nuo 2017-01-01 keičiasi darbdavių atestacijos tvarka


Informuojame, kad nuo 2017-01-01, keičiasi darbdavių atestacijos tvarka.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo
pakeitimu (LR darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 12 straipsnis). 
26 straipsnio pakeitimas. Darbdavių (įmonių vadovų) darbuotojų saugos ir
sveikatos žinios privalomai bus tikrinamos Valstybinėje Darbo Inspekcijoje.  
LR DSSĮ  26 straipsnio 1 dalis
„1. Darbdaviui atstovaujančio asmens žinias darbuotojų saugos ir sveikatos
klausimais privalomai tikrina Valstybinė darbo inspekcija Mokymo ir žinių
darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendruosiuose
nuostatuose nustatyta tvarka prieš darbdaviui atstovaujančiam asmeniui
pradedant eksploatuoti įmonę ar teikti paslaugas.“

               Gerbiami darbdaviai,

Jūs dar turite galimybę baigti darbdaviui privalomus kursus iki 2016-12-31
pagal šiuo metu galiojančią tvarką( atestacija vykdoma mokymo įstaigoje).
Paskubėkite registruotis - vietų skaičius ribotas.

 

Comments are closed.